Andlig utveckling healing och själslig frihet

Andlig utveckling healing ger oss alla möjligheten att leva i samklang med vår själs sanna ljus och kraft. Andlighet är för mig någonting som vi finner djupt inom oss själva, förmågan att älska, försoningen mellan människan och den Högre visdomen, livet själv. Vi är alla andliga varelser, som föds med både en själ och en ande inom oss. När vi på sanningsenligt plan kommer i kontakt med oss själva och vårt djupare inre, förstår vi också att det finns en högre intelligens. När vi lever närvarande i nuet, är vi också starkt förenade med vår egen Själ och vårt andliga jag. Vi förlitar oss helt och fullt till vår egen intuition och följer vårt hjärtas röst. Vi har alla förmågan att kunna utvecklas på det andliga planet och begränsningarna är endast de som vi i vårt sinne väljer att tro på. Nyckeln till frihet och förening med den Högsta källan, vår ursprungliga kraft, finns tillgänglig för oss alla. Vi kan alla välja vägen genom både personlig och andlig utveckling.

andlig utveckling

Andlig utveckling handlar för mig om att återknyta kontakten med vårt sanna ursprung, utan inblandning av vårt ego, vår lägre personlighet manifesterad i fysisk kropp. När vi tillåter oss själva att vara de strålande ljuskroppar vi är, upplevs ett större spektrum i vår tidsrum och anden träder in som en naturlig del i helheten av allting som är. När vi vågar kliva in i vår egen sanna rytm och bli ett med helheten. Andlighet är endast ett begrepp som vi människor har lagt in olika tolkningar i. Andlighet och religion är inte detsamma. Andlighet är något som vi finner djupt inom oss själva, medan religion är något som vi lär oss utifrån av andra. Ordet andlighet kan förbrylla vissa människor och väcka osäkerhet, medan andra känner igen energins sanna natur. Vi är alla en del av helheten själv, på vår själsliga resa genom livet.
 
Vägen till andlig upplysning eller "genomlysning" ser olika ut för oss alla. Själen väljer tidigt vad som är dess sanning, rikting och mål. Det första steget mot ökad medvetenhet och kontakt med sitt sanna Jag handlar för mig om tystnad. När vi stillar oss själva och vågar vila i nuet i det som är, kan vi lättare höra vår egen inre röst. När vi tillåter oss själva att stanna upp och vila i tystnaden, talar livet till oss.
När vi börjar acceptera och bejaka oss själva, öppnar vi dörren till vår egen kärlek. När vi har förmågan att älskar oss själva kan vi också älska andra på ett helt annat plan. Vi ger plats för den sanna villkorslösa kärleken. Andlig utveckling handlar om att vara sann gentemot sig själv inom alla områden och aspekter av livet.

" Vi är medlemmar i en enorm orkester
i vilken varje instrument är oumbärligt
för att en fullödig och harmonisk helhet
ska bli möjlig "

J. Allen Boone

När vi väljer andlig utveckling som en väg för oss, är det viktigt att finna allt som kan bringa fram livsglädjen. Vi kan bjuda in livet genom att tillåta oss själva att må bra och göra bra saker för oss själva. När vi är i kontakt med kärleken och glädjen till livet, är det lättare för oss att kunna ge vidare denna vackra positiva energi som skapas inom oss och runtomkring oss. När vi ger ut kärlek och glädje, svarar livet med besked. Det vi ger ut får vi igen.
När vi medvetet väljer att acceptera andra människor och situationer som de är, accepterar vi också livet som det är och behåller vårt sanna fokus och vår egen livskraft. Vi kliver automatiskt in i livets fantastiska flöde när vi släpper allt motstånd till det som är och istället vilar i vår acceptans. Livet blir så mycket enklare för oss och vi bidrar positivt till att gynna den allomfattande freden, som alltid börjar med friden inom oss själva.

solljusVi har alla en fantastisk förmåga att kunna skapa det liv som vi önskar och drömmer om. När vi blir medvetna om vår egen tankes kraft, kan vi helt och fullt välja att sända ut en helt annan energi av tankeformer som attraherar in det vi innerligt önskar. Det vi fokuserar på expanderar och förstärks med våra känslor kring det som vi tänker på.

Vi kan utveckla vår egen andlighet genom att också öka vår medvetenhet kring våra egna val som vi gör i livet. När vi medvetet väljer att skapa en positiv tillfredställande tillvaro för oss själva, väljer vi automatiskt bort sådant som vi inte mår bra av. Vi gör oss själva medvetna om "orsak och verkan" och kan därigenom fatta bättre beslut som istället stödjer vår livstillvaro och vårt sanna ljus. När vi fattar beslut utifrån vårt eget bästa, kliver vi också in i vår egen fullaste kraft och har tillgång till all vägledning som vi kan tänkas behöva.

När vi släpper det att behöva förstå allting, är det lättare att kliva in i tillståndet av fullkomlig tillit och vila i vetskapen om att livet tar hand om oss. Tillit och tålamod till våra egna processer är ytterligare nycklar mot själslig frihet och vår egen ökade andlighet.
Vi kan alla välja att se på världen genom ögon av kärlek och på så sätt sammanstråla med den djupaste visdomen som lever inom oss alla. 
 
"  Se livet genom en solstråle och upplev glädjen som det ger "
 


Till andlig utveckling healing

Välkommen

Bara för en dag, vila ditt sinne. Bara för en dag, låt ditt hjärta tala. Som om du, var den enda att bry dig om

Våga möta den du är. Se djupt in i ditt hjärta, se dig själv, den du är och alltid har varit

Tänkvärt

Våga lev livet levande i varje ögonblick och upplev livets sanna essens

Kurser workshop
Kurser och Workshops

healing
Healing rummet

behandlingar
Behandlingar

inspiration Inspiration

djurharmoni
Tala med djuren