Vackra Änglar änglaväsen och ljusmästare som fantastiska hjälpare och gudomliga vägvisare

Alla vackra änglar änglaväsen är Guds budbärare och länken mellan oss människor och den gudomliga världen. De är ren gudomlig kärleksenergi som hjälper människan att vakna upp ur sitt slumrande, ofta sovande tillstånd. När änglarna finns i vår närvaro fylls hela vårt väsen av starkt ljus och en inre känsla av att vara hemma infinner sig. Dessa vackra ljusbärare har funnits vid min sida under hela mitt liv och hållit sig sysslosatta. I min tidiga barndom var de en naturlig del av min värld men kom sedan att hållas dold för omvärlden. Under en period av min uppväxt valde jag att "stänga av" denna vackra ljusdimension och alla starka känsloförnimmelser som jag upplevde. Jag förträngde således mig själv, mitt sanna ursprung och lät mig formas alltmer in i denna fysiska värld, tills jag en dag valde att återigen uppleva sanningen. Mina vackra vänner har alltid vakat vid min sida, hjälpt och väglett mig på min resa genom livet. Jag är oändligt tacksam för deras närvaro i mitt liv, som nu ger mig möjligheten att kunna hjälpa andra människor att vakna upp och hitta hem till sin egen sanning, sitt eget ursprung.

anglar

Ljusguider och änglaväsen fyller varje människa som ber dem om hjälp med lugn, trygghet och villkorslös kärlek. Genom åren har jag har haft många fantastiska möten med olika änglaväsen och andliga ljusmästare. Jag har fått en gedigen direktutbildning om energivärlden och den esoteriska läran, fantastisk kunskap som jag använder i mitt arbete med den mänskliga världen. Jag är oändligt tacksam över att de finns i mitt liv.

Hela universum och Jorden genomgår en allomfattande förändring, en frekvens höjning som påverkar varje livsform på planeten. Människor vaknar upp till insikten om sitt sanna jag och lyckas leva i den nya medvetenheten om sitt sanna ursprung, enheten med alltet. För vissa människor sker processen, detta medvetande skifte, långsamt och kan upplevas som en väldig turbulent tid i deras liv. Änglarna kan då vara fantastiska hjälpare i att underlätta medvetande höjningen och upplevelsen av det som sker i den mänskliga världen.

Änglarna visar oss vägen på många olika sätt och deras vägledning kan komma i många olika former. Vägen mot tillfrisknande, frid och inre stillhet går inte alltid samma väg som vi kanske önskar oss. Ibland tvingas vi ta en omväg i syfte att se och möta något som vi tidigare har missat eller inte velat se eller vågat möta. Änglarna lär oss öppna våra hjärtan, omfamna oss själva med ödmjukhet och villkorslös kärlek. När vi är fokuserade och centrerade i oss själva är vi också i kontakt med vår egen gudomlighet, med Gud, Alltet, Källan, Kärleken. Ja, det finns många ord som beskriver samma sak, samma ursprung. Vi är alla en del av den oändliga källan som finns tillgänglig för oss på så många olika sätt.

anglar

Änglaväsen som lever i de högre ljussfären är alltid redo att rycka in där det behövs. Vi är alla vakade över och väl omsedda. Änglarna som finns närmast oss människor väntar på att få assistera och hjälpa oss när vi så ber dem om hjälp. De lägger sig inte i våra liv utan att bli ombedda, utan de lyder alla under Guds lag om den fria viljan. Under vissa omständigheter rycker de in vid nödfall och under akuta situationer. De åstadkommer mirakel runtom i hela världen. Änglarna får dock inte lägga sig i människans egen livsplan eller hindra denne från de livsupplevelser som själen och den högre planen har valt. De kan hjälpa oss att öka vår medvetenhet om livet och om oss själva, hjälpa oss att förstå att vi alla lyder under lagen om fri vilja. För att få änglarnas hjälp och gudomliga vägledning, räcker det med att sända dem en tanke om hjälp. De vädjar till oss att skriva änglabrev där vi mer ingående också kan specificera våra önskemål. Vi behöver som sagt inte förstå hur vi ska få det vi önskar endast lägga vår största fokus på det som vi verkligen önskar ha i våra liv.

Om du önskar lära dig mer om änglaenergierna och om hur du själv kan öppna upp för att kommunicera med dessa vackra ljusväsen är du varmt välkommen att delta i "Änglakursen dé Lux" eller "Änglahealing" kursen. Dessa kurser är fyllda med höga ljusenergier, healing och mycket annat. Du kan själv unna dig en stunds avkoppling och bjuda in änglarna i ditt eget liv. Tacksamhet är nyckeln till både änglarnas och din egen inre värld. När du bjuder in dessa vackra ljusvarelser i ditt liv kommer de för att alltid stanna. Om du så önskar kan även meditation hjälpa dig att komma i kontakt med änglarna. Jag har kanaliserat en änglameditation som kan hjälpa dig som lyssnare in i ett djupare tillstånd där möte med den gudomliga dimensionen och djupgående healing kan äga rum.
Låt ditt eget hjärta visa dig vägen, våga följa dess röst och ha fullkomlig tillit till din egen förmåga att veta vad som är bäst för dig. Du är din egen fantastiska mästare och bär alla svaren inom dig själv.


All kärlek och ljus till dig!
Till världen av änglar änglaväsen

Välkommen

Bara för en dag, vila ditt sinne. Bara för en dag, låt ditt hjärta tala. Som om du, var den enda att bry dig om

Våga möta den du är. Se djupt in i ditt hjärta, se dig själv, den du är och alltid har varit

Tänkvärt

Våga lev livet levande i varje ögonblick och upplev livets sanna essens

Kurser workshop
Kurser och Workshops

healing
Healing rummet

behandlingar
Behandlingar

inspiration Inspiration

djurharmoni
Tala med djuren