Varmt välkommen till Djurharmoni - världen av ökad förståelse mellan djur och ägare

"Djurharmoni grundades i syfte att öka samförstånd mellan människor och djur, förbättra djurens livsmiljö, stärka upp kontakt och relation".

När det gäller att åta sig en samvaro med djur är det alltid en fråga om givande och tagande. Alla djur är individer och bör behandlas med respekt och förståelse för sin livssituation. Min uppgift är att lyssna till djuren, vidareförmedla information mellan ägare och djur, finna bakomliggande orsaker och problemlösningar till deras beteenden och därigenom förbättra deras tillvaro. Djuren lever här och nu, visar oss människor tillbaka till källan av allt liv, varandet utan tid och rum. Vi har oändligt mycket att lära av djuren och genom att öppna våra hjärtan får vi möjligheten att höra, se, känna och uppleva närvaron som genomsyrar allt liv, all annan existens. Djuren hjälper oss att hitta tillbaka till oss själva för att minnas vilka vi verkligen är, vårt sanna ursprung.

djurharmoni

Jag erbjuder hjälp och helhetslösningar för både djur och ägare med hjälp av olika kommunikationstekniker, kurser, workshops, konsultationer och behandling i form av healing, naturmedicin, massage och stretching. Min strävan är att hjälpa djur och ägare förstå varandra bättre. Både djur och ägare är mentalt och emotionellt så starkt sammankopplade, vilket ofta leder till att ägaren själv behöver bli medveten om detta för att kunna hjälpa till i sitt djurs utveckling.
När jag arbetar med djuren använder jag min telepatiska förmåga att kommunicera på ett djupare plan, som handlar om att ta emot både mental och känslomässig telepati. Läs mer om detta fantastiska sätt att kommunicera med djur genom att följa länken. Telepatisk djurkommunikation handlar om att ”stänga av” sina egna tankar och allt som finns runtomkring för att kunna lyssna på djuret, fånga upp känslor, bilder och tankar som det vill förmedla. Min starka övertygelse är att alla människor med välvilligt hjärta och med önskan att hjälpa sina djur, kan lära sig kommunicera telepatiskt. Det är en dold förmåga som få tror sig ha tillgång till, men som jag vet finns där redo att aktiveras.

Våra djur blir alltmer isolerade från ett naturligt liv och naturliga miljöer. Det är oerhört viktigt att i möjligaste mån förenkla deras anpassning till alla nya förhållanden som påtvingas dem. Det är inte möjligt att uppfylla alla deras önskemål, men vi kan komma långt genom att mötas en bit på vägen.

Jag erbjuder kommunikation både genom direkt kontakt och via distans. Konsultationen inkl. samtal med ägaren tar ca 1,5 tim. Information som jag behöver är ägare, djurets namn, ålder, samt hur länge djuret vistats hos sin ägare. Vänligen bifoga även fotografi på djuret vid kommunikation på distans. Vid behov ger jag även healing (energiöverföring) för att hjälpa till att återställa energibalansen i djurets kropp. Om du önskar boka en konsultation vänligen fyll i formuläret nedan.


Varmt välkommen!

Boka Djurkommunikation 1500:- ca 1,5 tim

Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in.
Jag önskar boka en djurkonsultation 1500 kr á 1,5 tim (praktiken)
Jag önskar boka kombinerad djurkonsultation + behandling 2000 kr á 2tim (praktiken)
Jag önskar boka en djurkonsultation på distans 1500 kr á 1,5 tim

Till Djurharmoni - världen för människa och djur

Välkommen

Bara för en dag, vila ditt sinne. Bara för en dag, låt ditt hjärta tala. Som om du, var den enda att bry dig om

Våga möta den du är. Se djupt in i ditt hjärta, se dig själv, den du är och alltid har varit

Tänkvärt

Våga lev livet levande i varje ögonblick och upplev livets sanna essens

Kurser workshop
Kurser och Workshops

healing
Healing rummet

behandlingar
Behandlingar

inspiration Inspiration

djurharmoni
Tala med djuren