Själslig inspiration och tänkvärda ord

Inspiration för vår dansande själ och vårt öppna hjärta ges genom dessa tänkvärda ord och meningar. Jag kan varmt rekommendera att läsa en mening i taget och låta den sjunka in i ditt djupaste inre. Låt energin mellan orden få fylla dig med visdom och kraft. Inspiration handlar för mig om att vara i närvaro med vår andliga energi to "be in spirit" och genom denna ha tillgång till en fantastisk källa av visdom och livsglädje som bringar fram vår egen kreativitet. Det är med glädje som jag nu får lov att dela med mig av dessa underbara skapelseverk som gjorts av min änglavän, fantastiska bilder och visdomsord.

" Fred börjar med ett leende "

visdom
Åsa Gustafsson

Gör det ändå!

" Det goda du gör idag glömmer folk ofta imorgon,
Gör det ändå!

Om du är framgångsrik kommer du att få några falska och några verkliga fiender,
Var framgångsrik ändå!

Om du är snäll kanske folk anklagar dig för att ha själviska, dolda motiv,
Var snäll ändå!

Om du är ärlig och uppriktig kanske fok lurar dig,
Var ärklig och uppriktig ändå!

Vad du tillbringat år med att bygga kan någon kanske förstöra över en dag,
Bygg ändå!

Om du finner kärlek och sinnesfrid kan andra bli avundsjuka,
Var lycklig ändå!

Ge världen det bästa du har, det kanske aldrig är tillräckligt,
Ge ändå världen det bästa du har!

Du förstår, när det kommer till den slutliga räkenskapen så är det mellan dig och Gud,
Det var ändå aldrig mellan dig och de andra! "

/Mother Teresa

visdom
Åsa Gustafsson

Instruktioner för framgång i livet


* Ge dina medmänniskor mer än de förväntar sig och gör det med hjärtat.

*  Lär dig din favoritdikt utantill.

* Tro inte allt du hör, förbruka det du har, häng inte upp dig på det du önskar.

* När du säger "Jag älskar det" - mena det.

* När du säger "förlåt", se din motpart i ögonen.

* Var förlovad minst sex månader innan du gifter dig.

* Tro på kärlek vid första ögonkastet.

* Skratta aldrig åt någons drömmar.

* Älska djupt och innerligt, du blir kanske sårad, men det är det enda sättet att leva ett fullständigt liv.

* Vid osämja, strid ärligt, skyll inte på andra.

* Döm inte människor efter deras släktingar, eller efter den omgivning som dom har blivit födda i.

* Lär dig tala långsamt men tänka snabbt.

* När du får en fråga du inte vill besvara, le och fråga "Varför vill du veta detta?"

* Räkna med att stor kärlek och stora bedrifter innebär stora risker

* Ring din Mor.

* Säg " Väl bekommet" då någon nyser.

* När du förlorar tappa inte bort den lärdom som det innebär.

* Tänk på dessa tre bud: Respekt för dig själv, respekt för andra, ansvar för dina handlingar.

* Låt inte en liten tvist förstöra en stor vänskap.

* När du inser att du gjort fel, försök omedelbart vidta åtgärder för att rätta till.

* Gift dig med någon som du tycker om att prata med. Ju äldre desto viktigare att kunna prata med varandra.

* Var ensam ibland.

* Var öppen för nya intryck, men släpp inte efter på dina värdefulla egenskaper.

* Kom ihåg att ibland är tystnad det bästa svaret.

* Läs mer böcker, television och internet är ingen ersättning.

* Lev ett gott ärbart liv. När du blir äldre och tänker tillbaka så kan du glädjas åt det en gång till.

* Lita på Gud men lås bilen.

* En kärleksfull stämning i ditt hem är grundvalen för ditt liv, gör allt du kan för att skapa lugn och harmoni.

* När ni som är vänner blir oense och grälar, ta bara upp det aktuella. Dra inte fram det som har hänt tidigare.

* Lyssna inte bara på vad folk säger. Lyssna påvad folk sger hur de säger det.

* Dela med dig av det du kan, det är en väg till evigt liv.

* Vårda Jorden.

* Be eller meditera, det finns omåttliga krafter i det.

* Avbryt aldrig då någon smickrar.

* Sköt dina egna affärer.

* Lita inte på någon som inte sluter sina ögon då du kysser.

* Res en gång om året till en plats där du aldrig varit förut.

* Om du tjänar mycket pengar, använd dem till att hjälpa andra. Det är den bästa tillfredställelsen rikedom kan ge.

* Kom ihåg att om du inte får vad du önskar kan det ibland vara ett fantastiskt utslag av tur.

* Lär dig reglerna så att du kan avgöra hur man lämpligen bryter mot dem.

* Kom ihåg att den bästa relationen är den där er inbördes kärlek är större än behovet av varandra.

* Bedöm din framgång efter vad du måste avstå för att uppnå den.

* Lev med vetskapen om att din karaktär är ditt öde.

* Gå in i kärlek och matlagning med oansvarig hängivenhet.

/Dalai Lama

visdom
Åsa Gustafsson

" Våra största erfarenheter
är våra stillsammaste ögonblick "

/Nietzsche

" När vi frigör oss mer från våra kroppar och från våra sinnen

så märker vi att vi har vingar,
och vi börjar flyga! "

/Janesh Vaidya

" Att bruka livet
är inte att göra något
genom att handla.
Att bruka livet
är att göra allt
genom att vara. "

/Lao-Tzu

glädje
Åsa Gustafsson

"Om vi vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål
måste vi först finna henne där hon är och börja just där.
Detta är hemligheten i att hjälpa.
Den som inte kan det lurar sig själv när han tror att han kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad
hon gör men först och främst förstå det hon förstår.
Om vi inte kan det så hjälper det alls inte att jag vet mera.
Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så är det för att jag är högmodig
så att jag istället för att hjälpa honom vill bli beundrad själv
istället för att hjälpa henne.

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den man vill hjälpa
och därmed förstå att detta med att hjälpa är inte att
vara härsklysten utan att vara tålmodig.
Kan jag inte detta så kan jag inte heller hjälpa någon."

/Sören Kierkegaard


" Allt naturligt – varje blomma, träd och djur –

har viktiga saker att lära oss,
om vi bara stannar upp, lyssnar och ser. "

" Din yttre resa kan innehålla en miljon steg,
men din inre resa har bara ett:
det steg du tar just nu. "

" Att älska är att känna igen dig själv i en annan människa. "

/Eckhart Tolle

fjäril

" Om du är deprimerad, lever du i det förflutna.
Om du är orolig, lever du i framtiden.
Om du är harmonisk,
lever du i nuet. "

" Var nöjd med det du har
och finn glädje i hur saker är.
När du inser att inget saknas,
tillhör hela världen dig. "

/Lao Zi

" Det finns två sätt att leva:
du kan leva som om ingenting är ett mirakel;
du kan leva som om allting är ett mirakel. "

" Den enda källan till kunskap är erfarenhet. "

" När vi accepterar våra begränsningar,
går vi bortom dem. "

/Albert Einstein

fjäril


" Det rena vattnets hälsosamma effekt "
NAWI-FLOW

Jag kan varmt rekommendera dig att besöka hemsidan" Nawi-Flow " och ta del av all inspirerande information och kunskap om det rena vattnet och dess positiva fördelar för vår personliga, kroppsliga och andliga hälsa. Klicka här för att läsa mer.forest-index


All kärlek till dig!


Till överst på sidan

Välkommen

Bara för en dag, vila ditt sinne. Bara för en dag, låt ditt hjärta tala. Som om du, var den enda att bry dig om

Våga möta den du är. Se djupt in i ditt hjärta, se dig själv, den du är och alltid har varit

Tänkvärt

Våga lev livet levande i varje ögonblick och upplev livets sanna essens

Kurser workshop
Kurser och Workshops

healing
Healing rummet

behandlingar
Behandlingar

inspiration Inspiration

djurharmoni
Tala med djuren