Kommunicera med djur via telepati - öppnar nya inre dörrar för ökad medvetenhet

" Kommunicera med djur via telepati, lyssna till hjärtat och du får möta djurens storhet, förstå hur djuren själva ser sin tillvaro – kommunikation på ett djupare plan, ett helt annat plan som inte rymmer plats för intellekt och logik. Kunskapen som djuren äger om sig själva är unik och därmed öppnas möjligheter till att större samförstånd ska komma tillstånd ".

Telepatisk djurkommunikation handlar om att kliva in i stillheten av närvaro för att kunna lyssna på djuret, tona in känslor, bilder och tankar som det vill förmedla. Min starka övertygelse är att alla människor med välvilligt hjärta och med önskan att hjälpa sina djur, kan lära sig kommunicera telepatiskt. Det är en dold förmåga som få tror sig ha tillgång till men som jag vet finns där redo att aktiveras.

tala-med-djur

Föredelarna med att kommunicera med djur via telepati är många. Det är det enklaste sättet att få reda på hur djuret själv ser på sin tillvaro, vilket ger ovärderlig hjälp när det gäller att förstå bakomliggande orsaker till diverse problembeteenden, smärt- och sjukdomstillstånd etc. Genom att djurtalare även kan överföra tankar och känslor till djuret, kan en ökad förståelse och hjälp komma till stånd fortare. Tillsammans utformas lösningar på upplevda problem.

Djur förmedlar det som är väsentligast just nu för den nuvarande situationen. De är individer liksom vi människor och vill bli behandlade med respekt och förståelse för sin livssituation. Svårigheten som många djurägare har, ligger oftast i oförmågan att iaktta sig själv objektivt. Många gånger ligger inte problemet hos djuret, utan hos ägaren vars okunskap hindrar denne att se sin egen delaktighet och begränsning av djurets varande och välmående.

Jag erbjuder kommunikation både genom direkt kontakt och via distans. Konsultationen inkl. samtal med ägaren tar ca 1,5 tim. Information som jag behöver är ägare, djurets namn, ålder, samt hur länge djuret vistats hos sin ägare. Vänligen bifoga även fotografi på djuret vid kommunikation på distans. Vid behov ger jag även healing (energiöverföring) för att hjälpa till att återställa energibalansen i djurets kropp. För att boka en djurkonsultation, klicka här

Kommunicera med djur

Välkommen

Bara för en dag, vila ditt sinne. Bara för en dag, låt ditt hjärta tala. Som om du, var den enda att bry dig om

Våga möta den du är. Se djupt in i ditt hjärta, se dig själv, den du är och alltid har varit

Tänkvärt

Våga lev livet levande i varje ögonblick och upplev livets sanna essens

Kurser workshop
Kurser och Workshops

healing
Healing rummet

behandlingar
Behandlingar

inspiration Inspiration

djurharmoni
Tala med djuren