Ljusarbetare, ljusarbete för dig som känner ett inre kall att hjälpa människan och världen!

Utbildningen som ljusarbetare är för dig som känner ett djupare inre kall att hjälpa och bistå mänskligheten, planeten och världen. som vill hjälpa andra i övergången av detta medvetandeskifte som nu sker på Jordeplan. Utbildningen är för dig som vill gå högre, som vill leva i mer ljus och livsglädje, hjälpa andra människor genom att leva din sanning, gå och vara kärlekens väg. Du är redan en människa som andra människor väljer att öppna sig för. Du har under hela ditt liv spridit kärlek och ljus vidare till andra även om det har skett på ett mer omedvetet plan och många gånger på din egen bekostnad. Under denna utbildning öppnar du upp för sant självmästerskap och rollen som ljusarbetare, där du lär dig vara endast en kanal för den helande kraften och får behålla ditt eget starka vibrerande ljusfält, din positiva kraft och energi. Du öppnar upp för ett multidimensionellt seende som hjälper dig resa genom tidsportarna till andra dimensioner. Det är till stor hjälp för dig när det gäller att minnas vem du är och varför du har kommit hit. Ditt gudomliga livsändamål klarnar och blir tydligare för dig, liksom dina inre drömmar och visioner. 

hands

Ljusarbetarens väg för dig in i varandets alla aspekter och du förenar dig med andra ljusarbetare i de högre dimensionerna. När du känner dig själv, känner du världen. Du behöver inte längre söka utanför dig själv för att finna det som du är, du hittar hem. Du inser att du redan är hemma, ty du har aldrig lämnat ditt hem. När du hittar hem kan du genom din egen närvaro, ditt varande av ren medvetenhet, väcka andra människors vilja att följa dig, att gå och vara kärlekens väg. Ljusarbetarens väg är portalen genom vilken du kan finna den djupare sanningen om dig själv och leva i fullkomlig närvaro av ljus och kärlek. När du väljer att gå denna utbildning, erbjuds du en möjlighet att utvidga och expandera ditt medvetandetillstånd, öppna dörren för en oändlig stark kärleksenergi som genomsyrar allt i din värld och bortom denna. Utbildningen är för dig som vill släppa och frigöra historien, illusionen om vem du är, den falska identifieringen med egot. Du öppnar upp för att leva i de högre nivåerna av ljus genom ökad medvetenhet, där allt sker med lätthet. Du öppnar upp för att leva i ren villkorslös kärlek, acceptans och tillåtande av ett liv i rent gudomligt överflöd.  

Du har gåvan om den egna fria viljan och väljer själv vad utbildningen ska betyda för dig eller hur långt du vill gå. Allting är möjligt och om du öppnar dig för mirakel, kommer mirakel fortsätta att lysa upp din värld. Fantastiska själsrelationer, ett liv i harmoni och balans blir naturliga inslag i ditt liv som egen mästare. När du har avslutat utbildningen har du genomgått stark transformation och inre helande på många plan, vilket är de bästa förutsättningarna om du vill arbeta professionellt med helandets konst.
Om ditt högsta syfte med utbildningen är att arbeta som spirituell allseende healer, finns möjlighet till certifiering efter avslutad utbildning. När du vaknar upp till sanningen om vem du är, kommer dock formens slöjor med allt vad det innebär, att falla bort alltmer och mer. Det som du tidigare upplevde vara av vikt faller ur sin betydelse, för att ersättas av en genomträngande känsla av frid och fullkomlig enhet med allt som är.


" När du finner din väg tillbaka till källan av ljus, tränger en stark känsla av igenkännande igenom och du upplever dig själv aldrig ha lämnat ditt hem."


Om du i hjärtat känner dig dragen till denna information, att arbeta med ljuset och helandets konst, är du en av de som är kallade att delta i denna healingutbildning. Oavsett vad du har för bakgrund eller tidigare utbildning, är du varmt välkommen att förena dig med mig och de högre ljusplanen som jag representerar.Vi hälsar dig varmt välkommen till denna healingutbildning!
Till ljusarbetare ljusarbete

Välkommen

Bara för en dag, vila ditt sinne. Bara för en dag, låt ditt hjärta tala. Som om du, var den enda att bry dig om

Våga möta den du är. Se djupt in i ditt hjärta, se dig själv, den du är och alltid har varit

Tänkvärt

Våga lev livet levande i varje ögonblick och upplev livets sanna essens

Kurser workshop
Kurser och Workshops

healing
Healing rummet

behandlingar
Behandlingar

inspiration Inspiration

djurharmoni
Tala med djuren