Personlig utveckling - vägen till frihet

Personlig utveckling handlar för mig om allting som kan erbjuda oss en meningsfull väg framåt på vår personliga utvecklingsresa. När vi lär oss att lyssna och lita på vår egen intuition, när vi vågar möta oss själva, våra tankar och djupaste inre känslor och acceptera dem helt och fullt precis som de är, får vi tillgång till vår egen inre kraft och styrka att kunna leva vårt liv i glädje och harmoni. Vi bygger upp en tillit till vår förmåga att hantera våra känslor och tankar som hjälper oss framåt på vägen, istället för att låta oss styras av våra tankar och känslor på medvetet och omedvetet plan. Personlig utveckling hjälper oss framåt i alla aspekter av livet och välkomnar vår inre resa mot ökad medvetenhet.

healing
 
När vi kan använda våra speglingar vi gör i andra människor och situationer på ett så konstruktivt sätt som möjligt, när vi själva vågar se våra egna projiceringar på andra, kan vi få en djupare förståelse för vad som döljer sig i vårt eget inre. När vi lyckas förstå den djupare innebörden av den yttre verklighet som vi upplever, alla roller som spelas, förstår vi också att vi själva bär ansvar för vår egen livsupplevelse. När vi har kommit så långt i vår personliga utveckling kan vi också förstå att vi är vår egen skapare av vad vi upplever och vad vi väljer att fortsätta uppleva i våra liv.

Våra tidigare erfarenheter och upplevelser i både det här livet och i tidigare liv har gett oss olika beteendemönster, baserade utifrån våra medvetna och omedvetna tankar och känslor, så väl positiva som "negativa". Om vi upplever vår tillvaro som svår och smärtsam och vill förändra vårt liv till det bättre, kan vi med vår egen kraft vända oss inåt för att se och uppleva vad som finns på insidan av oss själva. När vi väljer att vända oss inåt för att möta våra djupaste känslor, våra rädslor och annan dold energi, har vi en fantastisk möjlighet att få nycklar som leder oss vidare in i acceptans av vårt innersta väsen. När vi löser upp "gammal"  dold energi, känslor, minnen och upplevelser ur det förgångna i medvetandets ljus, i närvaro, har vi nyckeln till frihet. Vi är egentligen redan fria, men vår upplevelse kan vara en annan. Vi lär oss att bemästra vår lägre personlighet, och tillåter oss själva inte längre att styras av vårt ego. Allting kan lösas upp i medvetandets ljus, i närvaro. När vi svarar med kärlek löser vi upp allt "inre mörker", omedveten energi i olika former. Transformationen sker automatiskt och vi är äntligen hemma! Personlig utveckling - vägen till frihet!

" Ju mer vi kan älska oss själva
och möta allt levande omkring oss
med kärleksfullt, öppet och medkännande hjärta,
desto vackrare blir vår omgivning "

Brooke medicine eagle

När vi är mer medvetna om vilka vi är, vår sanna essens, får vi tillgång till vår egen potential och kan lättare bibehålla vårt fokus på det som vi verkligen vill vara, uppnå eller ha i livet. När vi bygger en grund för vänskapen och kärleken till oss själva, skapar vi lättare fantastiska relationer till andra människor och vår omgivning. Vi öppnar dörren till möjligheternas värld där allting är möjligt. Det finns inga begränsningar, endast de begänsningar som vi i tanken väljer tro på. Vänta inte på att mirakel ska ske, var miraklerna i ditt eget liv!

Det finns många olika vägar att gå när det gäller personlig utveckling. Ingen väg är den andre sig lik, men alla vägar leder åt samma håll, att finna och vara essensen av oss själva, vår sanna natur.
På en retreat kan du ge dig själv möjligheten att stanna upp och möta dig själv. Många människor önskar att må bättre, ha kärleksfulla relationer, vara mer i kontakt med sig själv och leva mer i samklang med livet. Oavsett vilken väg vi väljer att gå, når vi alla förr eller senare fram. Det är inte målet i sig som är det viktigaste, utan hur vi väljer att ta oss dit, vår egen resa mot utveckling och upplysning. Våga lev livet fullt ut är ytterligare en kurs som kan ge ytterligare nycklar för människor som önskar gå vägen mot inre frid, harmoni och sann livsglädje.


"  Våga vara fantastisk, det är precis vad du är "

 
Till "Personlig utveckling"


Välkommen

Bara för en dag, vila ditt sinne. Bara för en dag, låt ditt hjärta tala. Som om du, var den enda att bry dig om

Våga möta den du är. Se djupt in i ditt hjärta, se dig själv, den du är och alltid har varit

Tänkvärt

Våga lev livet levande i varje ögonblick och upplev livets sanna essens

Kurser workshop
Kurser och Workshops

healing
Healing rummet

behandlingar
Behandlingar

inspiration Inspiration

djurharmoni
Tala med djuren