Skapa överflöd i ditt liv och lev din dröm levande i varje ögonblick

Vi har alla en fantastisk möjlighet att skapa överflöd i våra liv och leva i enlighet med vår Själs högre önskan och vision. Det finns ett gränslöst överflöd i Universum som räcker till oss alla. Vi har själva förmågan att leva i livets starka flöde, attrahera in de livsupplevelser och situationer som är i samklang med vårt eget inre väsen, med våra egna önskningar som vi tidigare har sänt ut.

När vi är centrerade och fokuserade är vi ett med alltet, vi upplever en stark närvaro av inre frid och harmoni. I detta tillstånd finns ingen separation, vi är allting som vi upplever, vi är en del av alltet, livet. När vi känner oro, tvivel, smärta och andra känslor som får oss att må dåligt, är vi separerade från källan. Separation framkallar alla lägre aspekter av oss själva, försätter oss i ett tillstånd av icke varande. Allting handlar om att öka vår medvetenhet om våra tankar som stöder oss fullt ut och som hjälper oss att skapa det liv som vi önskar uppleva helt och fullt. När vi förändrar våra tankemönster och medvetet börjar tänka positivt, så händer mirakulösa saker i vårt liv.

Vi kan skapa oss själva det mest fantastiska liv vi önskar oss, med allt vad det innebär. Vi kan också skapa oss det liv som vi absolut inte önskar genom att fokusera våra tankar på det som vi inte vill ha. Vi är som magneter och enligt en av de mest kraftfullaste lagarna i Universum ”Lagen om attraktion” attraherar vi in det som vi lägger mest fokus på i våra liv. Lika dras till lika, på både gott och "ont". Du har givits en underbar gåva, att skapa din värld utifrån din djupare intention och avsikt. När du även för in känslan i ditt skapande, in i dina inre bilder och in i din djupare inre dialog, förstärker du även din magnetiska attraktionskraft oerhört snabbt. Det som du önskar ha i ditt liv, flödar fritt in i ditt liv om du så tillåter dig själv att ta emot allt det goda, vackra och underbara som du är en del av.

Min uppmaning till dig handlar således om att utifrån denna vetskap förändra ditt sätt att tänka i de mest positiva, glädjefulla och gynnsamma banor du kan föreställa dig. Den verklighet som du lever i idag är en del av din egen skapelse, baserad utifrån dina egna tidigare tankar, känslor och trosföreställningar om livet. Med denna fantastiska insikt har du nu möjligheten att omskapa ditt liv och din upplevelse genom att lägga fokus på allt som du vill ha i ditt liv och det gäller alla områden i ditt liv. Du kanske vill uppleva sann livsglädje, villkorslös kärlek, finna din livspartner, ha bättre hälsa, bättre ekonomi, en framgångsrik karriär eller ägna dig åt favoritsysslor och umgås med genuina vänner på fritiden.

Goda råd för att skapa ditt drömliv

Försök att göra dina drömmar och visioner så levande som möjligt, använd alla dina sinnen; syn, hörsel, känsel, smak och lukt. Det är enormt kraftfullt att använda visualiseringar, så öva upp din förmåga att försöka hålla bilderna på det som du vill ha så tydligt som möjlig för ditt inre. Du kan också omprogrammera din hjärna genom att använda affirmationer, som väl använda blir verkliga inom kort.

Se till att göra kollage, en så kallad dreamboard, där du klipper ut bilder på allt som du önskar och sedan klistrar upp. Klipp ut meningar, ord på allt sådant som du vill ha mer av i ditt liv, som du vill vara eller som du vill uppnå. På detta sätt håller du dina visioner och drömmar så levande som möjligt och du ger ut klara riktlinjer till Universum på vad du vill ha i ditt liv. En god ide är att kanske rama in detta kollage så att det blir som en fin tavla. Placera den på en plats där du lätt kan förnimma och påminna dig själv om dina önskningar. Efter denna övning kan du slappna av. Du behöver inte fundera på huruvida du ska gå tillväga för att få dessa saker. Om du håller fokus på dina inre bilder och kikar på din tavla ibland, så kommer Universum att ordna resten.

Välkommen välkommen att uppleva helgkursen "Lev livet fullt ut" som handlar om att medvetet öppna upp för livets alla mirakel och skapa en fantastisk värld för dig själv.

Ha så fantastiskt roligt i ditt skapande och all lycka till!

”Jag är öppen och mottaglig för allt det goda och överflödet i Universum.
Mitt liv är varmt och kärleksfullt”

Skapa överflöd i ditt liv

Välkommen

Bara för en dag, vila ditt sinne. Bara för en dag, låt ditt hjärta tala. Som om du, var den enda att bry dig om

Våga möta den du är. Se djupt in i ditt hjärta, se dig själv, den du är och alltid har varit

Tänkvärt

Våga lev livet levande i varje ögonblick och upplev livets sanna essens

Kurser workshop
Kurser och Workshops

healing
Healing rummet

behandlingar
Behandlingar

inspiration Inspiration

djurharmoni
Tala med djuren