Välkommen på "Tala med djur" kurs - intensiv workshop för dig som vill förstå djur

" Tala med djur kurs" under två dagar är en intensiv workshop för dig som vill riva barriärer för vad som anses vara möjligt i vår begreppsvärld, få nyckeln till djurens fantastiska värld och öppna åter ditt hjärta för den telepatiska kommunikationen ".

kisseUnder den här intensivkursen får du en fantastisk möjlighet att öppna dina sinnen, öka din mottaglighet och hitta tillbaka till förmågan att kommunicera med djur. Du kommer att få verktyg för att på egen hand kommunicera med dina egna och andras djur. När du deltar i denna kurs kommer din förståelse för djurens beteenden och sätt att kommunicera med dig att öka. När du når en djupare insikt förbättras kontakt och relationen automatiskt. Under denna intensiva heldag i djurens anda, får du verktyg i hur du själv tar kontakt med djur, tar emot informationen, tolkar och vidarebefordrar den.

Du får en djupare förståelse för vad den telepatiska kommunikation handlar om, hur en konsultation kan gå till, vad djuren förmedlar, fördelar mm. Den här kursen ger en försmak på den fantastiska världen som vi kan träda in i, att se världen genom djurens fantastiska visdom och rena villkorslösa kärlek. Heldagen erbjuder meditation, healing, värme och skratt. Naturligtvis kommer vi även att prata med djur, genom direktkontakt och via distans.

När du deltar i denna transformerande kurs, får du en god hjälp att själv komma igång medhäst djurkommunikationen på egen hand. Du får fantastiska verktyg för att själv kunna praktisera denna visdom, utveckla och fördjupa din förmåga att kommunicera med djur.

Om du önskar ha mer praktisk information gällande kursplatsen och boende på Orust vänligen följ denna länk klicka här

Det går omöjligt att i ord beskriva en upplevelse för någon annan och få denne att känna detsamma som man tidigare själv har gjort. Du kan däremot läsa mer om andra människors upplevelser och tankar för att själv skapa dig en egen första bild om kursen. Vänligen följ denna länk genom att klicka här


Aktuella kursdatum

"Tala med djur" grundkurs: Orust 25-27 november 2016

Investering: 3100 kronor (3dgr)

Om du önskar delta i kursen vänligen fyll i formuläret nedan. Du kommer få välkomstbrev i god tid innan kursstart. Kursavgiften inbetalas på Bankgiro: 5797-8439 för att garantera din plats. Anmälan är bindande!

Varmt välkommen!


Till "Tala med djur kurs"