"Välkommen till "Tala med djuren" grundkurs och "Fördjupningskurs"

" Tala med djuren kursen är en utbildning för dig som vill riva barriärer för vad som anses vara möjligt i vår begreppsvärld, få nyckeln till djurens fantastiska värld och öppna åter ditt hjärta för den telepatiska kommunikationen ".

enzoKursen ger dig en fantastisk möjlighet att öppna dina sinnen, öka din mottaglighet och hitta tillbaka till förmågan att kommunicera med djur på ett djupare plan via telepati. Du får verktyg att på egen hand kommunicera med dina egna och andras djur, öka förståelsen för djurens beteenden och sätt att kommunicera med dig.

När du når en djupare insikt förbättras kontakt och relationen automatiskt. Du får verktyg i hur du själv tar kontakt med djur, tar emot informationen, tolkar och vidarebefordrar den.
Teori ges om innebörden av telepatisk kommunikation, konsultationer, vad djuren förmedlar, fördelar och mycket mer. Praktiska övningar, meditationer, själsresor och healing tillämpas för att utveckla förmågan att förstå djuren på djupare plan, samt släppa begränsningar och blockeringar som kan tänkas stå i vägen för kommunikationen. Naturligtvis kommer vi också att prata med djur, genom direktkontakt och via distans.

Du får en god hjälp att komma igång med djurkommunikationen på egen hand, verktyg att själv kunna praktisera djurens visdom, utveckla och fördjupa din unika förmåga att kommunicera genom hjärtat energi. Välkommen till en livsförändrande kurs som bjuder på mycket värme, kärlek och skratt.

" Fördjupningskurs i Tala med djuren "
Denna kurs kommer också att erbjudas under helgen, med lite repetition och invävning av mer avancerade healingformer och tekniker för problemlösningar. Kursen individanpassas för alla som tidigare har gått grundkursen eller annan djurkommunikationskurs. Ger möjlighet att praktisera vidare med djursamtalen, samt att föra in mer djupgående aspekter av själva samtalet. Det kommer vara en intensiv men väldigt rolig kurshelg tillsammans med likasinnade människor som önskar föra djurens talan. Vänligen klicka här för att läsa mer om kursen

Det går omöjligt att i ord beskriva en upplevelse för någon annan, men du kan läsa mer om andras upplevelser och tankar om kursen för att skapa en känsla om kursen. Klicka här för att läsa om andra människors upplevelser och tankar om kursen 

Klicka här för att läsa mer om workshopen "Tala med djur"


Aktuella kursdatum

Tala med djur grundkursIngen planerad kurs 2017

KLICKA HÄR för att komma till vår NYA hemsida där du kan se datum för AKTUELLA KURSER och BOKA KURS genom att fylla i formuläret på sidan.Tillbaka till Kurser, Klicka här

Till "Tala med djuren"

Välkommen

Bara för en dag, vila ditt sinne. Bara för en dag, låt ditt hjärta tala. Som om du, var den enda att bry dig om

Våga möta den du är. Se djupt in i ditt hjärta, se dig själv, den du är och alltid har varit

Tänkvärt

Våga lev livet levande i varje ögonblick och upplev livets sanna essens

Kurser workshop
Kurser och Workshops

healing
Healing rummet

behandlingar
Behandlingar

inspiration Inspiration

djurharmoni
Tala med djuren